Miskolc Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata

Weather Data Source:

Upamiętnienie Dnia Papieża Jana Pawła II Świętego

Upamiętnienie Dnia Papieża Jana Pawła II Świętego 16 października 2022 r.   „Bądźcie na tym świecie nosicielami wiary i nadziei chrześcijańskiej, żyjąc miłością na co dzień. Bądźcie wiernymi świadkami Chrystusa zmartwychwstałego, nie cofajcie się nigdy przed przeszkodami, które piętrzą się na ścieżkach Waszego życia. Liczę na Was. Na Wasz młodzieńczy zapał i oddanie Chrystusowi.”  Są … Czytaj dalej