Miskolc Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata

Weather Data Source:

PRZEDSTAWIAMY SAMORZĄD
NARODOWOŚCI POLSKIEJ
W MISZKOLCU

Samorząd Narodowości Polskiej w Miszkolcu od swego powstania czyli już od kilkadziesięciu lat promuje jednoczenie lokalnej społeczności polskiej i w coraz szerszym zakresie kultywuje polskie tradycje.

Miszkolcka Polonia to osieli tutaj Polacy, potomkowie polskich osadników i propolscy Węgrzy.

Początkowo skupiliśmy się na polskich świętach narodowych, takich jak Dzień Flagi Narodowej, Dzień Konstytucji, Dzień Świętego Władysława, jedno z najbardziej obchodzonych świąt Polaków na Węgrzech, Dzień Niepodległości, oraz na znaczących wydarzeniach polskiej tradycji ludowej, takich jak Boże Narodzenie i Wielkanoc.

Od 2007 roku regularnie obchodzimy też Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej i w miarę możliwości uczestniczymy w związanych z tym wydarzeniach.

Od 1 stycznia 2022 roku członkami naszego samorządu są:

Mónika Szabó przewodnicząca

Péter Bárkányi wiceprzewodniczący

Balogné Szabó Ilona członek zarządu

MLNÖ testület

Setki lat temu w pobliskim Derenku osiedlili się pierwsi, potwierdzeni w źródłach polscy osadnicy, dzięki czemu węgierska polonia otrzymała status historycznej mniejszości. Kilku członków naszej społeczności może pochwalić się pochodzeniem od Derenczanów, dlatego tak ważne jest dla nas podtrzymywanie „derenkowskiej tradycji historycznej”, w której staramy się uczestniczyć. Wspieramy organizatorów odbywającego się co roku latem, tradycyjnego odpostu w Derenku.

W ostatnich latach Polska kładzie coraz większy nacisk na utrwalanie swoich tradycji historycznych i kulturowych. Działalność Samorząd Narodowości Polskiej w Miszkolcu przyczynia się również do różnorodności kulturowej Miszkolca. Większość naszych imprez organizowana jest wokół rocznic i jubileuszy okolicznościowych, wzmacniając w ten sposób i zachowując poczucie tożsamości członków narodowości polskiej w Miszkolcu oraz promując nasze tradycje, wartości i język polski wśród naszych członków niepolskiego pochodzenia oraz wśród wszystkich zainteresowanych polską kulturą.

Możemy powiedzieć, że dzięki naszym barwnym programom i imprezom nasza społeczność rośnie, podobnie jak liczba partnerów, z którymi współpracujemy, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Zdjęcie: Adrienne Csiszár

Nie odnaleziono wydarzeń!